Fiscale voordelen

Kosten van de stoelmassage aftrekbaar voor de werkgever

Als onderdeel van het arbobeleid kan een werkgever beslissen aan de medewerkers de mogelijkheid te bieden om periodiek deel te nemen aan de stoelmassage. Met ingang van de nieuwe werkkostenregeling 2011 worden deze door de belastingdienst zonder verdere voorwaarden als een vrije verstrekking beschouwd en is deze aftrekbaar van de loonbelasting.

BTW stoelmassage aftrekbaar

De in rekening gebrachte BTW over de stoelmassage kan in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Voor overheidsinstanties is de BTW in enkele gevallen (gedeeltelijk) terug te vorderen.

Werkkostenregeling, belastingdienst en stoelmassage

Met ingang van 1 januari 2011 gaat de werkkostenregeling 2011 in. De regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel regelt. In de nieuwe regeling mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,4 % van de totale loonsom laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, het kan bedrijfsbreed.

Een stoelmassage wordt in de werkkostenregeling 2011 gezien als ARBO voorziening. Arbovoorzieningen behoren tot de NIHIL waardering en gaan niet ten koste van het forfait van 1,4%. Stoelmassages kunnen op grond hiervan onbeperkt worden verstrekt aan de werknemers.