Bedrijfsvoordelen

U en uw personeel zijn het kapitaal van de onderneming. En omdat voorkomen beter is dan genezen, is goed en frequent onderhoud een eerste vereiste. Een structurele inzet van stoelmassage kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van ziekte verzuim. Wist u dat een ziektedag gemiddeld € 250,- per werknemer kost? Een werkgever is er simpelweg bij gebaat zijn gezonde werknemer gezond te houden.

Wat dacht u van de volgende voordelen:

  • In  de eerste plaats geldt dat wanneer de mensen zich prettig voelen ze beter zullen presteren. Dat is dus de eerste  winst.
  • In de tweede plaats passen de massages in de verzuimbeleid. Door een actief verzuimbeleid waar stoelmassage, stresspreventie, integrale coaching en burn-out begeleiding een onderdeel van kunnen zijn, bespaart de werkgever hoge kosten. Zo is de arbeidsongeschiktheids premie afhankelijk van het ziekteverzuim in de voorgaande jaren. Voorts levert uitval door ziekteverzuim wegloop van kennis en worden klantenrelaties onvoldoende onderhouden.
  • In de derde plaats is de werkgever aansprakelijk voor het optreden van klachten als gevolg van de werkomstandigheden. Staatssecretaris Klijnsma stelt 22 miljoen euro beschikbaar om medewerkers langer en gezonder aan het werk te houden. Het geld komt uit het Europees Sociaal Fonds. Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor projecten om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen.