COVID 19 preventie

Protocol covid 19 stoelmassage:

 • Wij vragen elke medewerker om ons te helpen ons werk weer zo veilig mogelijk op te kunnen starten en vragen dus iedereen de volgende regels op te volgen
 • Maak geen afspraak als u de volgende symptomen heeft of met iemand samenwoont die deze klachten heeft: neusverkoudheid, hoesten, niezen, loopneus, keelpijn, verhoging of koorts, kortademigheid, moeheid, hoofdpijn, oogontsteking, ziek voelen en/of diarree.

Natuurlijk wij als masseurs al zeer hygiënisch. Gegeven de omstandigheden is het goed hier nog eens extra aandacht aan te geven.

 • Vragen naar de gezondheid van de medewerker zie (protocol hierboven)
 • het is goed als iedere medewerker voordat hij/zij gebruik gaat maken van de stoelmassage eerst zijn handen gaat wassen.
 • maar omdat je daar als masseur geen zicht op hebt is het aan te raden de medewerker ook ter plekke zijn handen te laten ontsmetten met een desinfecterende hand-gel, die je zelf aanbiedt.
 • degene die naar de stoelmassage komt wordt geadviseerd bedekkende kleding te dragen over de armen.

Materiaal:

 • overdracht van het virus vindt vooral plaats via handcontact en mond/neusvocht.
 • zeer strikte hygiëne van met name de armsteun en de hoofdsteun is daarom van groot belang.
 • daarom wordt er na en voor iedere behandeling de armsteun en de hoofdsteun ontsmet met een daarvoor desinfecterend product.
 • naast het schoonmaken van de hoofdsteun gebruik je ook hoofdsteundoekjes.
 • uit hygiënisch oogpunt worden hoofdsteun doekjes eenmalig gebruikt, de zo genoemde disposables hebben duidelijk de voorkeur boven de katoenen doekjes die je thuis moet wassen.
 • op het gebied van persoonlijke hygiëne voorzien wij op dit moment in ieder geval het nauwgezet ontsmetten van de handen.

Behandeling:

 • als aan alle voorwaarden is voldaan en de andere adviezen van deze werkwijze worden opgevolgd, hoeft de behandeling zelf niet te worden aangepast met uitzondering van de handen die worden niet gemasseerd.
 • het is mogelijk om in overleg de massage met een mondkapje te geven.

Wij wensen jullie een ontspannende stoelmassage toe.