Burn-out begeleiding

Wat is burn-out?

Burn-out is een uitputtingsreactie van lichaam en geest op een lange periode van stress. Deze stress uit zich meestal in lichamelijke en geestelijke spanningsklachten. Je hebt het gevoel totaal uitgeput te zijn en geen energie of motivatie meer te kunnen vinden voor alles.

Hoe herkennen we het?

De kenmerken zijn: emotionele uitputting, ongewone vermoeidheid, concentratieverlies een verminderde betrokkenheid in privé en werk en het gevoel niet meer competent te zijn. Men voelt zich leeg. Het verschil tussen burn-out en stress is dat wanneer de oorzaak weggenomen wordt men zich bij stress weer snel kan herstellen en weer in balans komt, terwijl bij een burn-out de verschijnselen blijven en men dus niet makkelijk de balans terug kan vinden.

Personen die vatbaar voor burn-out kunnen zijn, zijn veelal idealistisch hardwerkende personen vaak tussen 20 en 40 jaar met een perfectionistische inslag die uiteindelijk vastlopen. Er wordt veel van je gevraagd in deze snelle tijd met vooral de social media die nooit stopt. Je denkt dan aan alles te moeten voldoen. Je neemt geen tijd voor herstel en put jezelf op die manier helemaal uit.

Hoe kan je een burn out voorkomen?

Door gericht te gaan kijken naar je leefstijl. Het is behulpzaam dit onder begeleiding te gaan doen.

De burn out begeleiding bestaat uit 3 fases:

Intakegesprek
Aan de hand van een van te voren ingevulde vragenlijst en je persoonlijke situatie wordt het begeleidings en hersteltraject vastgesteld.

1e fase: 
Het accent ligt hier op lichamelijk herstel en ontspanning. In deze fase ligt de nadruk op oefeningen die zowel in spannend als ontspannend werken en een dagschema, dat ervoor zorgt dat de energiebalans weer in evenwicht komt en men de spanning kan verminderen.

2e fase:
Inzicht krijgen hoe een burn-out ontstaat.  Wat waren de eerste signalen en waarom zijn deze signalen niet serieus genomen. Het helder krijgen van je patronen die maken dat je geen nee kunt zeggen tegen alles wat erop je afkomt. Waar ontstaat de meeste stress? Is dat in je werk, privé of een combinatie van beide?

3e fase: 
Handvatten om herhaling te voorkomen. In deze fase wordt aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling. Het gaat om: Leren naar je lichaam te luisteren. Grenzen stellen en het werk, privé en social media te doseren en te relativeren. Tijd nemen om te ontspannen. Draaglast en draagkracht goed op elkaar af te stemmen. Maak ruimte voor hersteltijd en kijk waar jij energie van krijgt in plaats van wat je energie kost.

direct naar:
Haptotherapie | Coaching | Stoelmassage op de werkplek | Quantum Touch .